Odbiór mieszkania wykonujemy w regionie miast Gdynia, Gdańsk, Sopot, Rumia, Reda oraz okolice trójmiasta telefon bezpośrednio do wykonawcy odbioru mieszkania: 796915816

Mieszkania odbieramy z następujących norm:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
Prawo budowlane
PN – 70/B-10101 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN – 72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN – 76/8841-22 – Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych
PN – EN/1279-1:2005(U) – Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne
PN – 75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN – 53/B-10145 – Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych
PN – 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
EN 14351-1:2006 Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.

Wykonawca odbioru mieszkania posiada uprawnienia oraz specjalistyczny sprzęt. Można liczyć na odbiór deweloperski bez względu na to czy Państwa dom jest mieszkaniem, czy domem jednorodzinnym. W trakcie odbioru sporządzany jest protokół ze wszystkimi kontrolowanymi elementami.

Podczas wykonywanej kontroli robione są zdjęcia elementów, które są podstawową dokumentacją wyszukanych usterek oraz wad.

Kontrola sprawdza poprawne wykonanie:

- tynków i posadzek;
- montażu stolarki okiennej oraz drzwiowej;
- realizacji powierzchni pomieszczeń oraz ich wysokości;
- funkcjonowania wentylacji, wykonanej instalacji elektrycznej oraz wodnej;
- zrealizowanych balkonów, tarasów oraz garaży;
- montażu dodatkowych elementów np. obróbek blacharskich , parapetów wewnętrznych , zewnętrznych itp.

tel. + 48 576 012 212